Αυτοκινητιστικές Υποθέσεις

 
 
 
 
Η σχολή οδηγών «ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ» στη Θεσσαλονίκη αναλαμβάνει την έκδοση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών για όλες τις κατηγορίες σχετικά με κάθε είδους αυτοκινητιστικές υποθέσεις.

  • Εκδόσεις νέων αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων (για επιβατικά, φορτηγά και δίκυκλα οχήματα)
  • Μεταβιβάσεις όλων των οχημάτων (δικύκλων, αυτοκινήτων, φορτηγών)
  • Κληρονομικά
  • Αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας λόγω κλοπής, απώλειας ή φθοράς
  • Πινακίδες κυκλοφορίας, νέες και ανταλλακτικές από φθορά ή απώλεια
  • Άδειες τρέιλερ
  • Άρσεις παρακράτησης
  • Αλλαγή καυσίμου (υγραέριο)
  • Αλλαγή χρώματος
  • Οριστικές διαγραφές για εξαγωγή στο εξωτερικό.κ.λπ